100 meter kvar


Nu är det bara 100 meter kvar innan hela etapp 1 har el, fiber, vatten och avlopp framdraget.