Arbete pågår


Infartsväg från Stensundsvägen finns på plats. Arbete pågår med att gräva ur och spränga för väg och vatten/avlopp. Arbetet påbörjas i sydöstra delen av området och fortskrider norrut.