I Hagaberg erbjuder TROTAB 34 tomter till försäljning.


 

TROTAB har påbörjat exploatering av området Hagaberg i Trosa kommun. Hagaberg ligger i östra delen av Trosa vid Skjuvkärrs torp. Väster om Hagaberg ligger Tomtaklintskogens naturreservat (Natura 2000) och området öster om Hagaberg är naturmark. Detta innebär att ytterligare framtida byggnation i anslutning till tomterna inte är möjlig.

TROTAB kommer att erbjuda 34 tomter till försäljning där köparen själv fritt får välja hustyp och husleverantör inom ramen för gällande detaljplansbestämmelser. Infrastruktur såsom vägar, vatten och avlopp kommer vara klart 2015-06-30 för tomterna i Etapp 1.

Säljstart för tomter i etapp 2 förväntas bli september 2015 när avstyckning är gjord. Infrastruktur såsom gator, belysning, fiber, vatten och avlopp mm för etapp 2 byggs ut under hösten 2015 och beräknas vara klart våren 2016. För en del tomter i etapp 2 kommer infrastrukturen dock vara klar tidigare.