Tomterna varierar i storlek mellan 700 m2 och 1600 m2.


Hagaberg Etapp 1 och 2

KLICKA PÅ BILDEN FÖR HÖGUPPLÖST PDF

De flesta tomterna är belägna i skogsmark och ett fåtal ligger på ängsmark. En del av tomterna är kuperade med inslag av berg. Andra är i stort sett helt plana . TROTAB erbjuder inga färdiga hus utan endast tomter, men kan om så önskas förmedla kontakter till husleverantörer. För tomt 3, 4 och 5 får endast enplanshus byggas. På övriga tomter får antingen enplans eller tvåplanshus byggas. Den gällande detaljplanen reglerar detta, hur stort hus som får byggas, mm.

TROTAB kommer att bygga allmänna gator, belysning, vatten/avlopp, mm medan köparen själv ansvarar för eventuella markarbeten på tomtmark.

Anslutningsavgifter är ej inkluderade i tomtpriser. Köparna erhåller dock 70% rabatt gentemot Trosa kommun på gällande anslutningsavgift för VA (vatten/avlopp/dagvatten) då TROTAB står för utbyggnad av VA. Anslutningsavgift för VA ligger på cirka 120.000-150.000 kr innan rabatt, dvs cirka 35.000-45.000 kr efter rabatt. Anslutningsavgift för el ligger på cirka 28.000 inkl moms och anslutningsavgift för fiber ligger på cirka 15.000 kr inkl moms.