Vatten, avlopp och dagvatten


Arbete med att lägga vatten, avlopp och dagvatten samt att bygga väg pågår vid södra delen av Hagabergsvägen och vid gång- och cykelväg i södra delen av området.